jaarlijkse huurverhoging

de jaarlijkse huurverhoging

Een verhuurder mag n keer per jaar het voorstel doen om de kale huur te verhogen. De huurverhoging mag in de periode van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013 maximaal 2,3 procent zijn, het inflatiepercentage over 2011. Bovendien mag de huur van je kamer na de huurverhoging nooit boven de maximaal toegestane grens uitkomen.

De minister van wonen stelt jaarlijks vast met welk percentage de huren per 1 juli maximaal mogen stijgen. Je moet het schriftelijke voorstel tot huurverhoging minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van de nieuwe huurprijs hebben ontvangen. Gaat de huurverhoging op 1 juli in, dan moet je de schriftelijke aanzegging daarvan dus vr 1 mei in de bus hebben.

Wil je verhuurder - tegen de wettelijke regels in - de huur vaker dan n keer per jaar verhogen, neem dan contact op met de Huurderslijn.

Bezwaar tegen de huurverhoging

Als een voorstel tot huurverhoging zou betekenen dat je een hogere huur dan de maximaal toegestane moet gaan betalen, kun je met succes bezwaar maken tegen de huurverhoging. Je moet dan vr de voorgestelde ingangsdatum van de nieuwe huur een bezwaarschrift indienen bij de huisbaas.

Op de website van de huurcommissie vind je bezwaarschrift tegen huurverhoging.

Op het formulier maak je duidelijk dat je de huurverhoging weigert omdat je huur daardoor hoger zou worden dan de maximaal toegestane grens. Gaat de verhuurder niet met je bezwaar akkoord, dan kan hij de huurcommissie om een oordeel vragen. Dat kan soms maanden duren. In de tussentijd mag je gewoon je oude huur blijven betalen.

Je betaalt de huurverhoging niet

Als je ondanks de voorgestelde huurverhoging je 'oude' huur blijft betalen en je ook geen bezwaarschrift bij je verhuurder indient tegen de voorgestelde huurverhoging, moet de huisbaas je binnen zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging per aangetekende brief verzoeken alsnog met de huurverhoging in te stemmen. Ga je dan nog niet akkoord, dan moet je bij de huurcommissie binnen drie maanden na de ingangsdatum alsnog bezwaar maken, anders zul je de huurverhoging toch moeten betalen. Doe je dat wel op tijd, dan zal de huurcommissie uitspraak doen over de redelijkheid van het huurverhogingsvoorstel. Als je het huurverhogingsvoorstel zelf al aangetekend hebt ontvangen, hoeft je verhuurder geen aangetekende herinneringsbrief te sturen. Tegen een aangetekend verzonden huurverhoging moet je vr de ingangsdatum van de huurverhoging een bezwaarschrift hebben ingediend, anders zul je de huurverhoging moeten betalen.