Op kamers met de Woonbond

Op Kamers met de Woonbond

Met deze website wil de Woonbond kamerhuurders informatie en tips bieden over zoeken en vinden van een kamer en over de rechten en plichten van huurders.

Onder het motto ‘Zit je te duur, verlaag je huur’, kun je eenvoudig een digitale puntenwaardering van je kamer maken en controleren of de huur die je betaalt onder het wettelijk toegestane maximum blijft. Zo niet, dan wordt aangegeven met welke (huurcommissie)procedures je daar iets aan kunt doen.